fbpx

“Thực tế đi, mày đang sống ở thế giới nào vậy?”